Inleiding
Het Directoraat Duurzame Ontwikkeling Inheemsen (DDOI) is in oktober 2016 ingesteld na evaluatie van het functioneren van het ministerie van Regionale Ontwikkeling.
Het is noodzakelijk gebleken taken nader te specificeren ter verwezenlijking van duurzame ontwikkeling ten behoeve van de Inheemsen.

Het directoraat richt zich primair op verbetering van de economische en sociaal maatschappelijke positie van de Inheemsen woonachtig in de dorpen in het binnenland en de kustvlakte van Suriname. Het gaat in deze om 58 dorpen en nederzettingen. Deze ontwikkeling zal zich onder andere moeten uiten in het verkleinen van de afhankelijkheidspositie van deze groep Surinamers en het vergroten van de weerbaarheid.

Taken

Het Directoraat Duurzame Ontwikkeling Inheemsen heeft als hoofdtaak het ontwikkelen van programma’s, projecten en activiteiten die noodzakelijk worden geacht voor het systematisch verbeteren van de woon en leefomstandigheden en de capaciteitsversterking van de Inheemse gemeenschappen in Suriname.

Het Directoraat Duurzame Ontwikkeling Inheemsen is verantwoordelijk voor:

 • De zorg voor educatie en voorlichting op het gebied van de rechten van Inheemse gemeenschappen.
 • Coördinatie en vooral planmatig beleid gericht op duurzame ontwikkeling van de Inheemse gemeenschappen in Suriname.
 • Het ontwikkelen van programma’s, projecten en activiteiten in dit verband.
 • Verbeteren van ontplooiingskansen binnen de Inheemse gemeenschappen.
 • Het tot stand doen komen en inrichten van accommodaties ter facilitering van voorgenomen beleid.
 • Het uitvoeren of doen uitvoeren van studies of andere activiteiten ter ondersteuning van het beleid inzake Inheemse Zaken.
 • De zorg voor de informatie en communicatie, gericht op de participatie van de inheemsen in het ontwikkelingsproces van hun gemeenschap in het bijzonder en ons land in het algemeen.
 • Het aangaan van duurzame samenwerkingsverbanden met relevante nationale en internationale organisaties, instituten, ministeries.
 • Het zorgen voor een gedegen persoonsadministratie en begeleiding van het Traditioneel Gezag der Inheemsen.

Org 1Organisatiestructuur:

Voor de uitvoering van de taken is het Directoraat Duurzame Ontwikkeling Inheemsen opgedeeld in de volgende Onderdirectoraten:

 • Onderdirectoraat Gemeenschapsontwikkeling (community development) belast met het gemeenschapsontwikkelingswerk op dorps en regionaal niveau.
 • Onderdirectoraat Administratieve Diensten belast met personele en financiële aangelegenheden.
 • Onderdirectoraat Ontwikkelingsdienst belast met ICT, Onderzoek, Planning, Projectontwikkeling en Training

Directeur:
Nielton Grootfaam, BA

Onderdirecteur Gemeenschapsontwikkeling
drs. Steven Vroom

Onderdirecteur Administratievediensten
Sharma Betterson-Leefland  BSc.

Onderdirecteur Ontwikkelingstdienst
drs. Anna Lachman-Johannis