Inleiding
In haar streven om te geraken tot een integrale en evenwichtige ontwikkeling van de woon en leefomstandigheden van alle Surinamers, gaat de Regering Bouterse – Adhin ertoe over tot het instellen van het Directoraat Duurzame Ontwikkeling Inheemsen.
Het Directoraat richt zich primair op de Inheemsen woonachtig in de dorpen in het binnenland en de kustvlakte van Suriname. Het gaat in deze om 59 dorpen en nederzettingen. Tevens worden degene die vanwege omstandigheden in Paramaribo woonachtig zijn, doch uit één van de dorpen afkomstig zijn, indien nodig, bij de beleidsimplementatie meegenomen.
Hiermede wordt de afhankelijkheidspositie van deze groep Surinamers verminderd en wordt plaats gemaakt voor versterking van de zelfwerkzaamheid en zodoende ook de weerbaarheid vergroot.